Borg Consulting Network AB - Strategy & Execution Consulting

    Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Hildingavägen 17
SE-182 62 Djursholm
Sweden

+46 (0)705 - 888 010

Visit us
Stockholm city
Kungsgatan

Strategi & Genomförande konsultation

Borg Consulting Network erbjuder konsultation inom strategi och verkställande med fokus på tillväxt för företag. Vi anser att kompetens måste utvecklas inom företaget för ett framgångsrikt genomförande. Vi förordar en ansats där strategiutveckling och verkställandeprocess utvecklas tätt ihop, skräddarsytt för varje företag.

Vi kombinerar fakta och konceptutveckling genom att engagera företagets nyckelpersoner i strategi- och verkställandeprocess för ett framgångsrikt genomförande. Inför varje uppdrag skapas ett "dream-team" med konsulter från vårt professionella nätverk samt nyckelpersoner från företaget i syfte att skapa kompetens, tempo och genomförandekraft.

 

 

Nätverk av konsulter

Vårt nätverk består av kvalificerade konsulter som kan förena strategi och verkställande, många med erfarenhet från välrenommerade konsultbolag, tidigare VD:ar för större koncerner som nu har trappat ner, entreprenörer, utlandssvenskar samt yngre talanger som valt att arbeta på konsultbasis.

Konsultnätverket kännetecknas av en europeisk stil och entreprenörsanda.

You are here: Home